1) På MemoAssist som du vill fjärrstyra, aktivera "Fjärrstyrning" under inställningar. 

2) Efter aktivering av fjärrkontrollen kan du se en fjärrkontroll kod i den grå rutan på inställningen. 

3) Skriv in koden från rutan in MemoRemote lägga MemoAssist

 

- Både MemoRemote og MemoAssist skal være opdateret til seneste iOS
- Både MemoRemote og MemoAssist skal være opdateret til seneste version
- Både MemoRemote og MemoAssist skal være forbundet til wifi når de skal kobles sammen første gang.
- Både MemoRemote og MemoAssist skal køre med hver sin iCloud-konto (se indstillinger -> iCloud)
- Både MemoRemote og MemoAssist skal have tændt for iCloud Drive (se indstillinger -> iCloud -> iCloud Drive)